Stängd utlysning

19 januari - 22 februari 2022

Tage Erlanders gästprofessur

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer är att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Observera att i denna utlysning kommer ett bidrag till gästprofessur med tillträde under 2023 och ett för tillträde under 2024 att kunna beviljas, som en övergångsregel. I framtida utlysningar kommer gästprofessuren att utlysas med två års framförhållning (utlysningen i början av 2023 kommer att avse tillträde 2025, utlysningen i början av 2024 tillträde 2026, och så vidare).

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning: Den som nomineras till 2023 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: Cellbiologi, utvecklingsbiologi, mikrobiologi, biokemi, molekylärbiologi, strukturbiologi, analytisk kemi, fysikalisk kemi, teoretisk kemi, oorganisk kemi, materialkemi, organisk kemi, bioprocessteknik, kemiteknik, miljöteknik.

Den som nomineras till 2024 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: Materialvetenskap, materialteknik, tillämpad fysik, teknisk fysik, astronomi, subatomär fysik, ljusets och materiens fysik. 

Söks av: Organisation. En företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Inga forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-12 månader

Bidragsbelopp: Max 1 900 000 kronor för professuren och max 500 000 kronor för finansiering av en ung forskare som knyts till professuren.

Bidragsperioden startar: Tidigast i januari 2023 respektive januari 2024

Ansökningsperiod: 19 januari 2022 (kl. 14.00) – 22 februari 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i juni 2022

Att notera:

  • I år utlyser vi bidrag till Tage Erlanders gästprofessur för både 2023 och 2024. Läs mer under rubriken ”Inriktning och nominerad kandidat”

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.