Stängd utlysning

06 april - 01 augusti 2022

In kind-bidrag till ESS

Syftet med bidraget är att möjliggöra att svenska forskare bidrar till uppbyggnaden av European Spallation Source (ESS) och att svensk kompetens inom till exempel instrumentering kan byggas upp och nya samarbeten utvecklas. In kind-samarbeten ger en nära koppling till ESS, ett av världens största forskningsinfrastrukturprojekt som just nu är under byggnation.

Stödform: Infrastrukturstöd

Område: Forskningsinfrastruktur 

Inriktning: In-kind ESS 

Söks av: Enskild forskare eller organisation vars technical annex/projektplan godkänts av ESS och som bjudits in av Vetenskapsrådet att inkomma med ansökan.

Medverkande forskare: Inga medverkande forskare/organisationer ska bjudas in till ansökan. Dessa behöver endast namnges i ansökan.

Bidragstid: 1-3 år

Bidragsbelopp: Minst 400 000 kronor per år

Budgetram för utlysningen: 30 miljoner kronor per år för åren 2022-2025

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Utlysningen i Prisma stänger: 1 augusti 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: I början av december 2022

Att notera:

  • Ansökan kan lämnas in av en organisation eller av en enskild forskare. Ansökans bedömning påverkas inte av vilken typ av sökande som lämnar in ansökan.
  • För att kunna leverera in kind till ESS krävs att leveransen ingår i ESS projektplan och budget, samt att den baseras på en överenskommelse mellan ESS och den bidragande partnern.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Denna typ av projekt kan innehålla olika sortes risker som ska beskrivas av sökanden.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Svenska forskare som vill leverera personal, tjänst eller utrustning in kind ska snarast kontakta ESS för att diskutera detaljer avseende omfattning, tidplan, in kind-värde, risker, acceptanskriterier etc.

De svenska forskare och/eller organisationer som fått sin technical annex/projektplan godkänd av ESS kommer att få en inbjudan från Vetenskapsrådet att lämna in en ansökan i Prisma.

Kontakta ESS för mer information:

Sindra Petersson Årsköld, ESS
sindra.petersson@ess.eu

Tel: +46 (0)72 179 20 94

Observera att 1 augusti 2022 är sista dag att lämna in ansökan i Prisma.

Till toppen