Kommande utlysning

24 april - 28 maj 2024

Projektbidrag för forskning om antimikrobiell resistens – från biologiska mekanismer till samhällsaspekter

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om antimikrobiell resistens ur ett eller flera perspektiv: human- och veterinärmedicin, farmaci, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, teknik eller miljövetenskap.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.

Till toppen