Evenemang

Informationsmöte om utlysningsåret 2021

Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller en institution till ett informationsmöte om våra utlysningar 2021.

Datum

21 januari 2021

Tid

10.00–12.15

Anmälan

Sista anmälningsdag är 17 januari

Under informationsmötet går vi igenom utlysningarna för 2021, särskilda satsningar och internationella utlysningar.

Om du har frågor om utlysningar, Prisma eller annat som rör ansökningsprocessen, kan du skicka in dem i samband med att du anmäler dig. Vi försöker då anpassa innehållet utifrån de frågor som kommit in.

Notera att inbjudan riktar sig till dig som arbetar med forskningsrådgivning på ett lärosäte eller institution.

Välkommen!

Program


Från kl. 9.45 Inloggning till det digitala mötet och praktisk information

10.00 Välkommen!

Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering

10.10 Vetenskapsrådets utlysningar 2021, inklusive nyheter och kommande
satsningar

Teresa Ottinger, chef för utlysningsenheten

11.00 Paus

11.10 Fortes utlysningar 2021

Sofie Wallerström, forskningssekreterare, Forte

11.30 Hur påverkar covid-19-pandemin vår verksamhet inom
forskningsfinansiering?

Anna Vallstedt Haeger, Mikael Gröning, enhetschefer

11.50 Avslutande frågestund


12.15 Informationsmötet om utlysningar avslutas

Publicerad den 08 december 2020

Uppdaterad den 14 januari 2021

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet

    I forskningspropositionen för åren 2021–2024 föreslår regeringen stora satsningar på forskning. För Vetenskapsrådets del handlar det bland annat om förstärkningar av forskningsinfrastruktur, den fria forskningen och satsningar inom ett antal utpekade...

  2. Informationsmöte om internationell postdok

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar av internationell postdok. Vi informerar om bidragsformen och du som är sökande eller intresserad av att söka har möjlighet att ställa frågor.

  3. Forskningspropositionen är nu presenterad

    Idag presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen för de kommande fyra åren. Det är en stark satsning på forskning och mycket av det vi efterfrågat i vårt inspel återfinns i propositionen, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven ...