Kommande utlysning

09 februari - 15 mars 2022

Bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning är att skapa mervärde av samarbete i något större grupperingar och på lite längre sikt än ett vanligt projekt kan erbjuda. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt konstnärligt forskningsmål.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor om Vetenskapsrådets utlysningar via mail.

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguide redan innan utlysningen öppnar.