Stängd utlysning

09 februari - 15 mars 2022

Bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning är att skapa mervärde av samarbete i något större grupperingar och på lite längre sikt än ett vanligt projekt kan erbjuda. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt konstnärligt forskningsmål.

Samarbetet kan exempelvis vara motiverat av en tvärkonstnärligt och/eller tvärvetenskapligt inriktad forskningsuppgift, gemensamma projekt mellan forskare på olika lärosäten och institutioner, eller forskning knuten till en nationell/internationell infrastruktur. Forskningsuppgiften måste vara större och mer utmanande än att den kan angripas av en ensam forskare och ansökan måste demonstrera att forskargruppen erbjuder en lämplig kombination av kunskap och kompetenser som krävs för att angripa just denna uppgift.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område/inriktning: Konstnärlig forskning 

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Minst 2 och upp till 6 andra forskare ska bjudas in att medverka i ansökan. Minst en av forskarna (den sökande eller någon av de medverkande) ska ha avlagt doktorsexamen senast vid sista ansökningsdag för utlysningen.

Bidragstid: 4-6 år

Bidragsbelopp: Minst 2 000 000 kronor per år, max 3 000 000 kronor per år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 9 februari 2022 (kl. 14.00) – 15 mars 2022 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av oktober 2022

Att notera:

  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Notera också att instruktionerna för din redogörelse kring etiska frågeställningar i ansökan har ändrats från och med detta år. Vi ber dig också redogöra för hantering av risker eller hinder för genomförandet i forskningsplanen.
  • Du ska motivera i forskningsplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för forskningsprojektets genomförande.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
  • Tillagt 11 mars: Läs vad som gäller för projektsamarbeten med forskare i Ryssland och Belarus Öppnas i nytt fönster.

Digitalt Informationmöte

Tid: 24 februari, 2022 kl. 13.00–14.30

Vi presenterar bidragsformen och ger dig som sökande möjlighet att ställa frågor om utlysningen och ansökan.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..