Stängd utlysning

10 mars - 13 april 2021

Forskarskolor inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget till forskarskolor inom utvecklingsforskning är att stärka forskarutbildningen inom utvecklingsforskning i samverkan nationellt och internationellt och mellan olika discipliner och därmed stärka utvecklingsforskningen som fält.

Forskarskolorna inom utvecklingsforskning ska vara tvärsektoriella och byggas upp i samverkan mellan svenska lärosäten och lärosäten från låginkomst- eller lägre medelinkomstland med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Stödform: Miljö- och samverkansstöd

Område: Utvecklingsforskning 

Inriktning: Utvecklingsforskning

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola med examenstillstånd för utbildning på forskarnivå). En koordinator för forskarskolan vid värdorganisationen bjuds in som projektledare för ansökan.

Medverkande forskare: Minst två ytterligare svenska lärosäten (med examenstillstånd för utbildning på forskarnivå) ska ingå i ansökan, samt minst 1 lärosäte från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. En kontaktperson från varje medverkande lärosäte ska bjudas in som medverkande forskare.

Bidragstid: 3-4 år

Bidragsbelopp: Max 2 miljoner kronor per år i 3-4 år

Budgetram för utlysningen: 6 miljoner kronor i 4 år

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Ansökningsperiod: 10 mars 2021 (kl. 14.00) – 13 april 2021 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2021

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen