Stängd utlysning

14 januari - 23 mars 2021

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

Syftet med bidraget är att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Detta är den 13:e utlysningen inom JPIAMR och har titeln: “One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance (AMR)”. Sverige är via Vetenskapsrådet och SIDA ett av de 21 länder som deltar i utlysningen.

Stödform: Projektstöd

Område: Medicin och hälsa 

Inriktning: JPIAMR: Interventioner för att förebygga eller minska utveckling och spridning av AMR

Söks av: Enskild forskare

Medverkande forskare: Enskild forskare som ingår som 1 av max 2 svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst 3 deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp:
Minst totalt 1 200 000 kronor per svensk partner i ett projekt.
Max totalt 3 500 000 SEK (approx. 340 000 Euro) för svenskt deltagande i ett konsortium med max 2 svenska partners. Max 5 000 000 SEK (approx. 470 000 Euro) för svenskt deltagande i ett konsortium med en svensk koordinator.

Bidragsperioden startar: Januari 2022

Utlysningen stänger:
Skissansökan:
För konsortieansökan till JPIAMR: 16 Mars 2021 (kl. 12.00 CET)

För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 23 Mars 2021 (kl 14.00)

Fullständig ansökan:
För konsortieansökan till JPIAMR: 12 juli 2021 (kl. 12.00 CET)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 15 juli 2021 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i slutet av november 2021

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallellansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Vetenskapsrådet deltar i utlysningen inom One Health-området humanhälsa
  • Du bör meddela den nationella kontaktpersonen på Vetenskapsrådet om dina intentioner att delta i utlysningen.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..