Stängd utlysning

17 augusti - 20 september 2022

Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

Syftet med bidraget är att möjliggöra för innehavare av tidigare och/eller pågående forskningsbidrag från Vetenskapsrådet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin.

Stödform: Forskningskommunikationsstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning: Migration och integration

Söks av: Enskild forskare som är innehavare av forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Även innehavare av tidigare forskningsbidrag kan söka, om bidragsperioden slutade 31 december 2020 eller senare.

Medverkande forskare: Upp till sex andra forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid: 6-24 månader

Bidragsbelopp: Minst 100 000 kronor och max 500 000 kronor för bidrag som är 6-12 månader. Minst 200 000 kronor och max 1 000 000 kronor för bidrag som är 13-24 månader.

Budgetram för utlysningen: 2 500 000 kronor per år i 2 år

Bidragsperioden startar: Januari 2023

Ansökningsperiod: 17 augusti 2022 (kl 14.00) - 20 september 2022 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av december 2022

Att notera:

  • Projektet ska inkludera någon form av samarbete med övrig personal i form av curator, producent, kreatör, samverkanskoordinator, samverkanslektor, konstnär, projektsamordnare, formgivare, kommunikatör, eller annan relevant professionell expertis.
  • Från och med 2022 gäller nya kriterier för godkända medelsförvaltare av Vetenskapsrådets beviljade bidrag. Säkerställ därför att din organisation uppfyller kraven och har godkänts av oss att ingå som medelsförvaltare i utlysningar efter den 1 januari 2022.
  • Du ska motivera i projektplanen hur din angivna aktivitetsgrad är anpassad för kommunikationsprojektets genomförande.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom utlysningstexten behöver du också läsa vår Ansökningsguide.