Kommande utlysning

14 februari - 19 mars 2024

Projektbidrag för forskning om virala zoonoser

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Inriktningen för detta bidrag avser forskning om mekanismer för sjukdomar och infektioner som kan spridas mellan djur och människor det vill säga zoonoser med fokus på virus. Den omfattar även exempelvis forskning om prevention och övervakning av smittspridning samt forskning om hur ändringar i klimat och miljö påverkar risken för uppkomst av nya pandemier. Satsningen är en del av det nationella forskningsprogrammet inom virus och pandemier.

Har du frågor om utlysningen?

Vi kan inte ge mer information om utlysningen förrän den öppnar. Tills dess kan du ställa generella frågor till utlysningar@vr.se

Vi rekommenderar att du läser vår Ansökningsguideredan innan utlysningen öppnar.

Till toppen