Stängd utlysning

17 februari - 10 juni 2020

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kunskapsöverföring och genomslag av forskningsresultat (Aquatic Pollutants, JPIAMR)

Syftet med utlysningen är stödja forskning och metodutveckling för kunskapsöverföring och ökat genomslag av resultat från forskningsprojekt finansierade inom utlysningen Projektbidrag för internationella samarbeten kring föroreningar och antibiotikaresistenta bakterier i vatten (Aquatic Pollutants, JPIAMR).

Utlysningen ska bidra till forskning och utveckling som ger ett större genomslag och ökad kunskapsöverföring generellt av forskningsresultat, så att forskning på bättre sätt kommer till användning för civilsamhälle, näringsliv och beslutsfattare.

Stödform: Projektstöd

Område: Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning: JPIAMR: Kunskapsöverföring och genomslag av forskningsresultat

Vetenskapsrådet stödjer projekt under temat ”Research and development of innovative strategies and methods for knowledge transfer, scientific networking, and increased public engagement”

Söks av: Enskild forskare som ingår som en av högst två svenska projektledare i ett internationellt konsortium med partners från minst 3 deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka

Bidragstid: 3 år

Bidragsbelopp: Max totalt 50 000 Euro per projekt med 1 svensk deltagare, eller max totalt 100 000 Euro per projekt med 2 svenska deltagare

Bidragsperioden startar: Januari 2021

Utlysningen stänger: För konsortieansökan till Aquatic Pollutants: 4 juni 2020 (kl. 17.00). För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 10 juni 2020 (kl. 14.00).

Bidragsbeslutet publiceras: Senast i början av september 2020

Att notera:

  • Du som deltar som svensk sökande/partner i ett internationellt konsortium måste lämna in en parallell ansökan till Vetenskapsrådet. Detta är ett nationellt behörighetskrav för att vi ska kunna godkänna ditt deltagande i konsortiets ansökan.
  • Du behöver ha en datahanteringsplan Öppnas i nytt fönster. för data som genereras inom den forskning som vi beviljar medel för. Du ska inte skicka in planen till oss, men enligt våra generella bidragsvillkor intygar din medelsförvaltare att en datahanteringsplan kommer att finnas när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.

Specifika instruktioner för utlysningen

Förutom den utlysningstexten behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..

Till toppen