Frågor och svar om ekonomisk återrapportering

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ekonomisk återrapportering av bidrag till enskild forskare. Kom ihåg att fylla i fliken ”Erhållna medel” för den period som rapporteras när du registerar rapporten i Prisma.

Om du har frågor eller stöter på problem

Kommentarsfältet i rapporteringsformuläret ska bara användas till förtydliganden av de belopp som rapporteras in. Här listar vi andra kontaktvägar för dig som har frågor.

Generella och redovisningsrelaterade frågor
E-post: ekonomiskaterrapportering@vr.se

Tekniska frågor om ekonomisk återrapportering via Prisma
E-post: prismaekrapportering@vr.se

Tekniska problem

I Prisma finns ett användarstöd som beskriver hur du ska göra i de flesta moment:

Instruktioner för dig som är forskare Länk till annan webbplats.

Instuktioner för dig som är ekonom Länk till annan webbplats.

Om du upptäcker ett fel i Prismas normala funktionalitet ska du kontakta Prismas tekniska support. Länk till annan webbplats.

Övriga frågor om ditt bidrag

Övriga frågor om bidraget, till exempel villkor, förlängning av dispositionstid eller övriga förfrågningar, ska du ställa till ansvarig forskningshandläggare, antingen direkt eller via vår registratur: registrator@vr.se.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

För generella och redovisningsrelaterade frågor om ekonomisk återrapportering

ekonomiskaterrapportering@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nätverksmöte för Vetenskapsrådets excellenscenter

    Med detta möte vill vi etablera Nätverket för excellenscenter och bjuder in forskare i de 15 centrumbildningar som startat sin verksamhet i januari 2024. Tanken är att ge möjlighet till idéutbyte mellan centren.

  2. Riktlinjer kring användning av AI-verktyg

    Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går i snabb takt, inte minst tack vare forskning på området. Här kan du läsa om Vetenskapsrådets riktlinjer för användningen av AI-verktyg i ansökan om forskningsmedel och i bedömningen av ansökningar.

  3. Vem kan söka bidrag?

    Här hittar du information om vad som krävs för att kunna söka bidrag från Vetenskapsrådet.