GD kommenterar

GD kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Forskningskommunikation är en viktig del av forskningsprocessen

Foto av Katarina Bjelke.

Europa investerar stora resurser i att utveckla ny kunskap baserad på forskning. Men för att denna kunskap ska kunna komma till användning måste vi också satsa på att kommunicera den. Forskningen behöver vara öppen, tillgänglig och begriplig för att vi tillsammans ska kunna möta samhällets stora utmaningar. Därför är forskningskommunikation en viktig aspekt av öppen vetenskap.

Vikten och värdet av att kommunicera forskning med aktörer utanför akademin och med allmänheten har kommit alltmer i fokus. I dagarna kommer jag att delta på en högnivåkonferens om forskningskommunikation i Bryssel. Fokus för konferensen är bland annat att diskutera hur forskningskommunikation kan integreras som en mer formell del av forskningsprocessen. Konferensen arrangeras av Science Europe i samarbete med Research Foundation Flanders och Fund for Scientific Research, under Belgiens EU-ordförandeskap. Över 800 personer har anmält sig. Som styrelseledamot i Science Europe är det fantastiskt att se ett sådant stort gensvar.

Vetenskapsrådet har en central roll i och med vårt uppdrag att samordna kommunikationen om forskning i Sverige. Vi har tagit fram förslag till innehåll för kurser i forskningskommunikation som en del i forskarutbildningen. Vi gör nu en stor satsning på att utveckla forskning.se till en bred plattform för nyheter om svensk forskning. Flera medarbetare är även engagerade i EU-kommissionens nystartade Mutual Learning Exercise on Public Engagement – ett initiativ för att involvera allmänheten i forskning genom till exempel dialog eller samskapande.

Vetenskapsrådet arbetar långsiktigt för att forskning ska komma till nytta och verkar för samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer via våra olika kanaler och mötesplatser. Vår vision är att göra forskning tillgänglig och användbar för alla som behöver den. I slutändan handlar det om att stärka det demokratiska samhället och möjliggöra en klokare värld.

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Offentliga samtal: Artificiell kreativitet & det mänskligas gräns

    Vad gör en automatiserad konstnärlig genialitet med kreativitets- och konstbegreppen? I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta...

  2. Offentliga samtal: Vem kontrollerar rymden?

    Rymden koloniseras nu allt snabbare av både stater och privata aktörer – med vilka konsekvenser? I seminarieserien Offentliga samtal presenterar två forskare sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en pu...

  3. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

    Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.