Lär dig mer om öppen tillgång till forskningsdata

Denna handbok syftar till att skapa en ökad förståelse för vad öppen tillgång till forskningsdata innebär. Den tar också upp relaterade frågor, såsom FAIR-datahantering och datahanteringsplaner.

Handboken kan användas av alla som är involverade i frågor kring öppen tillgång till forskningsdata eller är intresserade av att lära sig mer. Den kan vara till nytta för forskare, stödjande funktioner för datahantering vid lärosäten, infrastrukturer och forskningsfinansiärer, både vid praktisk implementering av öppen tillgång till forskningsdata och som stöd vid strategiska beslut vid implementering i organisationens policyer.

Vetenskapsrådets uppdrag att främja och samordna Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata

Mer inom samma ämne

  1. Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i omställningen till öppen tillgång till forskningsdata. Här kan du läsa om vår vision för omställningen och om hur vi når dit.

  2. Nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång (open access)

    Från och med oktober gäller nya riktlinjer för publicering med öppen tillgång för dig som har bidrag från Vetenskapsrådet. Nytt är bland annat att du måste publicera med omedelbar öppen tillgång, och att alla former av publiceringar omfattas av det k...

  3. Forskares förutsättningar för publicering med öppen tillgång – med fokus på Sverige

    I denna rapport presenteras resultatet från en kartläggning och analys av vilka förutsättningar forskare vid svenska lärosäten har att publicera med öppen tillgång, givet att de även uppfyller de förväntningar som ställs inom det etablerade meriterin...