Lär dig mer om öppen tillgång till forskningsdata

Denna handbok syftar till att skapa en ökad förståelse för vad öppen tillgång till forskningsdata innebär. Den tar också upp relaterade frågor, såsom FAIR-datahantering och datahanteringsplaner.

Handboken kan användas av alla som är involverade i frågor kring öppen tillgång till forskningsdata eller är intresserade av att lära sig mer. Den kan vara till nytta för forskare, stödjande funktioner för datahantering vid lärosäten, infrastrukturer och forskningsfinansiärer, både vid praktisk implementering av öppen tillgång till forskningsdata och som stöd vid strategiska beslut vid implementering i organisationens policyer.

Mer inom samma ämne

  1. Hearing om öppen tillgång till forskningsdata

    Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. 27 januari arrangerar vi en hearing med syfte att identifiera konkreta behov kring öppen tillgång till forsk...

  2. Nyheter inom öppen tillgång och FAIR datahantering

    Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och en vägledning för datahantering enligt FAIR-principerna. I första hand gäller det data som tagits fram inom forskning som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång.

  3. Vägledning för implementering av kriterier för FAIR forskningsdata

    FAIR är ett internationellt erkänt begrepp som är uppbyggt av 15 vägledande principer för öppna forskningsdata och datahantering. Enligt FAIR-principerna ska forskningsdata vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interopera...