Mäta och följa upp arbetet med öppen tillgång

Vetenskapsrådet har tagit fram indikatorer som kan användas för att följa upp och mäta effekterna av arbetet med övergången till öppen tillgång till forskningsdata. De kan också användas för att identifiera områden där extra insatser behövs.

Indikationerna berör olika områden så som strategi och policy, arbetssätt, rutiner och processer samt kunskapshöjande insatser. De kan användas som en checklista för att mäta hur väl organisationen uppfyller kraven om öppen tillgång. Varje påstående (indikator) bedöms på en tregradig skala: "Uppfylld", "Delvis uppfyllt" eller "Inte uppfylld".

Vetenskapsrådets indikatorer i korthet

 1. Det finns en strategisk inriktning för öppen tillgång till forskningsdata som grundas i god datahantering och där tillgång skapas enligt ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt”.
 2. Verksamhetens arbetssätt, rutiner och processer omfattar arbete med öppen tillgång till forskningsdata.
 3. Kunskapshöjande insatser för öppen tillgång till forskningsdata finns.
 4. Forskningsdata produceras med god datahantering som grund och tillgängliggörs öppet, enligt ”så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt”.
 5. Öppen tillgång till forskningsdata är en del av incitamentssystemet.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

 1. Debattreplik: Vi behöver större mångfald i publiceringslandskapet

  Forskning som är bekostad av offentliga medel måste publiceras omedelbart öppet tillgänglig. Däremot har forskare rätt att själva välja var de vill publicera sig. Och det är inte publiceringskanalen som avgör forskningens kvalitet. Det skriver genera...

 2. ESOF 2024

  12-15 juni äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Katowice i Polen. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juni om forskning, öppen vetenskap och demokrati.

 3. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni och 28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från V...