Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Var med och bygg en plattform för nyheter om forskning

Vetenskapsrådet samordnar och underlättar för forskningskommunikation i Sverige. Som en del i det uppdraget har vi börjat utveckla en nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning och forskningsresultat.

– Att kunna ta del av vetenskapligt baserad kunskap är en grundbult i ett demokratiskt och fritt samhälle. Syftet med plattformen är att öka tillgången till svensk forskning, och att förklara hur forskning går till, säger Katarina Bjelke, generaldirektör för Vetenskapsrådet.

Målet är att flera organisationer ska vara med och bidra med innehåll och tjänster, främst – men inte enbart – digitalt.

– Vi vill bjuda in till samskapande och samverkan, säger Cissi Askwall, samordnare av utvecklingsarbetet på Vetenskapsrådet.

Byggstenar i den kommande plattformen är dels forskning.se, en webbplats som samlar och förmedlar nyheter om svensk forskning; dels tjänsten Expertsvar, som hjälper journalister att få kontakt med forskare, och lärosäten att sprida sina pressmeddelanden.

För allmänheten och journalister

Plattformen kommer främst att vända sig till allmänheten och till journalister. Kommunikatörer vid organisationer som producerar, finansierar och/eller kommunicerar om forskning är ytterligare en målgrupp.

En ny webbplats är under utveckling och en första version ska vara klar i början av 2024. Webbplatsen blir basen för den kommande plattformen. Parallellt pågår en dialog med lärosäten, finansiärer, forskningsinstitut, myndigheter, akademier, branschorgan och ideella organisationer, och vidareutveckling av innehållet på forskning.se och expertsvar.se.

Mer information och kontaktuppgifter

Arbetet med plattformen har föregåtts av två utredningar som Vetenskap & Allmänhet har genomfört på uppdrag av Vetenskapsrådet: ForskningFramsyn 2019 Länk till annan webbplats. och Forskning för alla! 2022.

Cissi Askwall, tidigare vid Vetenskap & Allmänhet, har varit med och gjort båda utredningarna. Hon är nu anställd vid Vetenskapsrådet som samordnare av arbetet med plattformen.

Organisationer som vill samtala om möjlig samverkan, är välkomna att kontakta henne: cissi.askwall@vr.se

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forum för forskningskommunikation 2023

    Vad innebär den snabba utvecklingen inom AI för forskningskommunikation och hur kommer det digitala kommunikationslandskapet förändras? AI är temat för årets forum för forskningskommunikation. Anmälan öppnar i september men det går att anmäla intress...

  2. Kan AI få Nobelpris?

    Välkommen till ett samtal på Nobelprismuseet och lyssna till forskare som diskuterar möjligheter, utmaningar och farhågor när AI får en allt viktigare roll inom forskningen.

  3. Så kan svensk forskning stärkas

    Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.