Tyck till om Vetenskapsrådets webbplats och digitala tjänster

Vi vill att Vetenskapsrådet.se och våra digitala tjänster ska fungera så bra som möjligt för dig som användare.

 

Behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 031.

Ändamål och rättslig grund

Personuppgifterna samlas in för att utvärdera digitala tjänster och webbplatser inom ramen för Vetenskapsrådets uppdrag. Det rättsliga stödet för behandlingen av dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

En mejladress samlas in för att etablera kontakt, boka in intervjuer och ställa frågor via mejl eller enkät. Därefter gallras den personuppgiften. De uppgifter som du lämnar kommer när du svarar på frågor om Vetenskapsrådets webbplatser och digtala tjänster kommer inte vara kopplade till ditt namn eller mejladress. 

Vetenskapsrådet vidtar relevanta och tillräckliga åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler.

Dina personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman, bl.a. vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter och även rätt till rättelse eller radering av felaktiga uppgifter. Vidare har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rikta klagomål till Datainspektionen.


Rapportera tillgänglighetsbrister

På Vetenskapsrådet.se finns en redogörelse av hur webbplatsen lever upp till lagkraven på tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där redovisas även kända brister i tillgängligheten. Om du hittar andra brister vill vi gärna att du rapporterar dem.

Tillgängligetsredogörelse

Formuläret för tillgänglighetsbrister

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om webbplatsen?

Webbredaktör

webbredaktor@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  3. Årsredovisning 2023