Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om de globala, samhälleliga, institutionella, sociala, ekonomiska, historiska och diskursiva förhållandena där bildning, utbildning, undervisning och lärande sker.

Forskningen sträcker sig från förskola, fritidshem och skola till vuxenutbildning, högre utbildning, högskolepedagogik och livslångt lärande.

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikt 2023 Utbildningsvetenskap Länk till annan webbplats.


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kommittén fattar beslut

En kommitté beslutar om vilka utlysningar vi ska ha och vilka ansökningar som ska få bidrag.

Utbildningsvetenskapliga kommittén

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.