Utbildningsvetenskap

Inom utbildningsvetenskap forskas det om lärande, didaktik och undervisning och om sociala och kulturella aspekter på utbildning och utbildningspolitik.

Forskningen bedrivs inom flera olika vetenskapliga discipliner och bidrar till kunskapsutveckling och till att stärka den vetenskapliga grunden för utbildning.

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för utbildningsvetenskap. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikt 2023 Utbildningsvetenskap Länk till annan webbplats.


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Forskartorget: Kunskap i det digitala klassrummet

    Vetenskapsrådet arrangerar ett seminarium inom utbildningsvetenskap på Bokmässan i Göteborg. Välkommen!

  2. Resultatdialog 2023

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Högskolan för lärande och kommunikation i samarbete med Jönköping University. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och ...

  3. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...