Evenemanget är avslutat

Workshop om samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn

Hur kan vi – i dag och i morgon – stödja vetenskapligt kvalitativ forskning som använder sig av material från kulturarvsinstitutionerna och samverkan mellan dessa olika fält? Den 4 maj arrangeras en workshop om samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn.

Datum

4 maj 2022

Tid

12.15–17.00

Plats

Klara Strand (lokal Ängsö), Klarabergsviadukten 90

Arrangörer

Riksbankens Jubileumsfond, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Vetenskapsrådet

Anmälan

Workshopen är fullbokad men det går att delta digitalt och att ta del av workshoppen i efterhand.

Under en halvdags workshop presenteras exempel från avslutade, pågående och nyligen initierade satsningar där kulturarvssektorn och forskningen på olika sätt samverkar.

Målgruppen för workshoppen är forskningsfinansiärer som stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturarvsaktörerna, men även intresserade forskare.

Du kan ta del av denna workshop på tre sätt:

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor