Publicerad den 25 april 2018

Uppdaterad den 29 oktober 2018

Det här är Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Vi är även rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.

Finansiering av forskning

Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Vi finansierar forskning inom alla vetenskapsområden genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. Varje år hanterar de cirka 800 forskare som sitter i våra beredningsgrupper omkring 6 000 forskningsansökningar. Vi stödjer årligen svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Analys, utvärdering och kartläggning

Vi har i uppdrag att vara forskningspolitisk rådgivare till regeringen. Vi analyserar och följer upp forskningssystemet och forskningens villkor och ger råd om framtida forskningspolitik. Vi arbetar även på olika sätt för att stimulera internationellt forskningssamarbete – på nationell nivå, på myndighetsnivå och för den enskilde forskaren.

Finansiering av forskningsinfrastruktur

För att ge svensk forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar vi forskningsinfrastruktur både i och utanför Sverige. Forskningsinfrastruktur är avancerade verktyg forskare kan behöva för att kunna genomföra sin forskning, till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. Finansieringen utgår alltid från den svenska forskningens behov.

Forskningskommunikation

Vi har ett nationellt ansvar för att samordna kommunikation om forskning och forskningsresultat och finansierar aktiviteter och samarbetsprojekt på området. Vi arbetar långsiktigt för att forskningen ska komma till nytta i samhället och deltar i nationella och internationella nätverk. Vi förvaltar även några nationella digitala tjänster, till exempel nyhetssajten forskning.se och journalisttjänsten Expertsvar.

Styrande dokument

Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Vetenskapsrådet

vetenskapsradet@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Datum klara för 2019 års utlysningar

    Nu är det bestämt när de flesta av våra utlysningar öppnar och stänger under 2019. Totalt utlyser Vetenskapsrådet drygt 6 miljarder kronor varje år till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.

  2. Stefan Svallfors ny huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap

    1 januari 2019 tillträder professor Stefan Svallfors tjänsten som huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet. Som sin kanske viktigaste uppgift ser han att försvara den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens...

  3. Nätverk för forskande myndigheter

    Forskning som bedrivs av myndigheter ska leva upp till samma kvalitetskrav som universitet och högskolor. Vetenskapsrådet leder ett nätverk som stöttar myndigheter att uppfylla dessa krav. Resultatet från samarbetet hittills blir en handbok med tips ...