remissvar

Kulturdepartementet

Riksantikvarieämbetets rapport "Översyn av regelverket om kulturföremål" (Ku22013/1344/KA)

Ladda ner dokument

Översyn av regelverket om kulturföremål(pdf, 376.5 kB)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6777

Mer inom samma ämne

  1. Kriminalvårdens framställan om ändring i förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården

  2. Forskningsöversikt 2023: Konstnärlig forskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser ...

  3. Release för forskningsöversikt i konstnärlig forskning

    Kommittén för konstnärlig forskning bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av forskningsöversikten för konstnärlig forskning. Endast personlig inbjudan gäller.