remissvar

Kulturdepartementet

Riksantikvarieämbetets rapport "Översyn av regelverket om kulturföremål" (Ku22013/1344/KA)

Ladda ner dokument

Översyn av regelverket om kulturföremål(pdf, 376.5 kB)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6777

Mer inom samma ämne

  1. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.

  2. Konsekvensutredning - förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på djur

  3. Läkemedelsverkets föreskrifter om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel