remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Vidareanvändning av hälsodata för vård och
klinisk forskning (SOU 2023:76)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2023-07231