remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2024-00084