remissvar

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Datum

Departement

Diarienummer

1.1.3-2016-634