remissvar

Socialdepartementet

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6693

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)