remissvar

Socialdepartementet

Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2015-6693