remissvar

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

Datum

Departement

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-6028

Mer inom samma ämne