remissvar

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40)

Datum

Departement

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-6028

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten