remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-6026