remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-6026

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)