remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37)

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-6026

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen