remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-6757