remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2017-6757

Mer inom samma ämne

  1. Invigning av excellenscentret Livets kemiska mekanismer

    Den 12 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Livets kemiska mekanismer – ett tvärvetenskapligt center för forskning om livets kemi. På seminariet deltar bland andra Vetenskapsrådets huvudsekretera...

  2. Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 (TRV 2023/70321)

  3. Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76)