remissvar

Kulturdepartementet

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2017-6807

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten