remissvar

Annan organisation eller myndighet

Beslut om svar på terminologiremiss rörande begrepp inom området sällsynta
diagnoser

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

5.2-2018-00951

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen