remissvar

Annan organisation eller myndighet

Beslut om svar på terminologiremiss rörande begrepp inom området sällsynta
diagnoser

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

5.2-2018-00951

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)