remissvar

Utbildningsdepartementet

En strategisk agenda för internationalisering. Delbetänkande av Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (SOU 2018:3)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2018-00952