remissvar

Arbetsmarknadsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Datum

Departement

Arbetsmarknadsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2019-00888

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten