remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

Ladda ner dokument

Tydligare ansvar och regler för läkemedel(pdf, 1.4 MB)

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2019-00154

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Vetenskapsrådet etablerar nationell rådgivning för hälsodata

    Ökad kunskap, nationell samordning och återkommande kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning och innovation. Nu inleder vi arbetet med att etablera nationell rådgivning för h...