remissvar

Annan organisation eller myndighet

Förslag till nya föreskrifter

Ladda ner dokument

Remiss angående förslag till nya föreskrifter(pdf, 202.7 kB)

Datum

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2019-06155

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen