remissvar

Kulturdepartementet

Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Betänkande av Arkivutredningen (SOU 2019:58)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-00193

Mer inom samma ämne