remissvar

Kulturdepartementet

Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Betänkande av Arkivutredningen (SOU 2019:58)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-00193

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten