remissvar

Kulturdepartementet

Betänkandet avseende Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-05724

Mer inom samma ämne

  1. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)

  2. En ny Rymdlag

  3. Utkast till förordning om halvledarakten