remissvar

Kulturdepartementet

Betänkandet avseende Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

Datum

Departement

Kulturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-05724