remissvar

Utbildningsdepartementet

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463)

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

M2020-01520