remissvar

Socialdepartementet

Förordning om nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-06744