remissvar

Näringsdepartementet

Europeiska kommissionens förslag till revidering av rambestämmelserna för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation

Datum

Departement

Näringsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-05896