remissvar

Socialdepartementet

Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Datum

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-06140