remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06942

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)