remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

Ladda ner dokument

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering(pdf, 14.5 kB)

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06942