remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06933