remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2021-06933

Mer inom samma ämne

  1. En ny Rymdlag

  2. Utkast till förordning om halvledarakten

  3. Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift (SOU 2021:97)