remissvar

Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet

Europeiska kommissionens förslag om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM (2022) 68 final

Datum

Departement

Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-05161GD-2022-114