remissvar

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, COM(2022) 197 final 

Datum

Departement

Socialdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-05177