remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Kriminalvårdens framställan om ändring i
förordning (2007:1172) med instruktion för
Kriminalvården

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3.2022-06756

Mer inom samma ämne

  1. Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

  2. Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

  3. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59)

Till toppen