remissvar

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Kriminalvårdens framställan om ändring i
förordning (2007:1172) med instruktion för
Kriminalvården

Datum

Departement

Justitiedepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3.2022-06756