remissvar

Finansdepartementet, Regeringskansliet

En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Datum

Departement

Finansdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2022-06774