remissvar

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid
universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

Datum

Departement

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2024-00084