Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HS-A: Estetiska vetenskaper

2022

Member

Organisation

Country

Ashleigh Harris (Chair)

Uppsala University

Sweden

Andrea Castro

University of Gothenburg

Sweden

Knut Ove Eliassen

Norwegian University of Science and Technology

Norway

Yvonne Eriksson

Mälardalens University

Sweden

Bibi Jonsson

Lund University

Sweden

Cecilia Lindhé

University of Gothenburg

Sweden

Eva Novrup Redvall

University of Copenhagen

Denmark

Søren Møller Sørensen

University of Copenhagen

Denmark

Jeff Werner

Stockholm University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

 • Arkitektur
 • Bildkonst
 • Design
 • Filmvetenskap
 • Konstvetenskap
 • Kulturstudier
 • Litteraturstudier
 • Litteraturvetenskap
 • Litterär gestaltning
 • Musik
 • Musikvetenskap
 • Scenkonst
 • Teatervetenskap