Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HS-E: Statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, medie- och kommunikationsvetenskap

2024

Member

Organisation

Country

Roxanna Sjöstedt (Chair)

Lund University

Sweden

Kenneth Andresen

University of Agder

Norway

Tina Askanius

Malmö University

Sweden

Hanne Fjelde

Uppsala University

Sweden

Catherine Holst

University of Oslo

Norway

Martin Karlsson

Örebro University

Sweden

Jonas Linde

University of Bergen

Norway

Ulf Mörkenstam

Stockholm University

Sweden

Daniel Naurin

University of Gothenburg

Sweden

Elisabeth Olivius

Umeå University

Sweden

Fredrik Stiernstedt

Södertörn University

Sweden

Sofie Tornhill

Linnaeus University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Freds- och konfliktforskning
  • Globaliseringsstudier
  • Kommunikationsvetenskap
  • Medievetenskap
  • Mänsklig interaktion med IKT
  • Statsvetenskap
  • Studier av offentlig förvaltning
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Till toppen