Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

Beredningsgrupp

Humaniora och samhällsvetenskap

HS-E: Statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, medie- och kommunikationsvetenskap

2022

Member

Organisation

Country

Anna Maria Jönsson

Södertörn University

Sweden

Carl Dahlström

University of Gothenburg

Sweden

Lisa Dellmuth

Stockholm University

Sweden

Maria Jansson

Örebro University

Sweden

Johan Hellström

Umeå University

Sweden

Kristin Skare Orgeret

OsloMet

Norway

Daniel Naurin

University of Oslo

Norway

Desirée Nilsson

Uppsala University

Sweden

Tobias Olsson

Malmö University

Sweden

Roxanna Sjöstedt

Lund University

Sweden

Peter Triantafillou

Roskilde University

Denmark


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Freds- och konfliktforskning
  • Globaliseringsstudier
  • Kommunikationsvetenskap
  • Medievetenskap
  • Mänsklig interaktion med IKT
  • Statsvetenskap
  • Studier av offentlig förvaltning
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning