Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-4: Ämnesdidaktik

2024

Member

Organisation

Country

Trine Ørbæk, Chair

University of South-Eastern Norway

Norway

Ulf Fredriksson

Stockholm University

Sweden

Caroline Graeske

Luleå University of Technology

Sweden

Ola Helenius

Gothenburg University

Sweden

Ellen Karoline Henriksen

Oslo Metropolitan University

Norway

Brit Marie Hovland

VID University College, Oslo

Norway

Anders Jakobsson

Malmö University

Sweden

Jan Löfström

Åbo Akademi University

Finland

Claes Malmberg

Halmstad University

Sweden

Ragnhild Sandberg Jurström

Karlstad University

Sweden

Anette Svensson

Malmö University

Sweden

Elin Sæther

Oslo University

Norway

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Språkdidaktik, inklusive svenskämnet och svenska som andraspråk
  • Ämnesdidaktik inom estetiska och praktiska ämnen
  • Ämnesdidaktik inom humaniora och samhällsvetenskap
  • Ämnesdidaktik inom matematik, naturvetenskap och teknik
  • Ämnesdidaktik inom övriga eller flera ämnen