Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-4: Ämnesdidaktik

2021

Member

Organisation

Country

Mie Buhl (Chair)

Aalborg University Copenhagen

Denmark

Katarina Eriksson Barajas

Linköping University

Sweden

Kerstin von Brömssen

University West

Sweden

Henrik Gyllstad

Lund University

Sweden

Jonas Hallström

Linköping University

Sweden

Uffe Thomas Jankvist

Aarhus University

Denmark

Anna Nordenstam

University of Gothenburg

Sweden

Kenneth Nordgren

Karlstad University

Sweden

Christina Ottander

Umeå University

Sweden

Mia Porko-Hudd

Åbo Akademi University

Finland

Frode Rønning

NTNU

Norway

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Språkdidaktik, inklusive svenskämnet och svenska som andraspråk
  • Ämnesdidaktik inom estetiska och praktiska ämnen
  • Ämnesdidaktik inom humaniora och samhällsvetenskap
  • Ämnesdidaktik inom matematik, naturvetenskap och teknik
  • Ämnesdidaktik inom övriga eller flera ämnen