Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-4: Ämnesdidaktik

2022

Member

Organisation

Country

Mie Buhl, chair

Aalborg

Denmark

Anna Danielsson

Stockholm University

Sweden

Anders Jakobsson

Malmö University

Sweden

Anette Svensson

Jönköping University

Sweden

Catarina Schmidt

Jönköping University

Sweden

Elin Angelo

NTNU Trondheim

Norway

Frode Rønning

NTNU Trondheim

Norway

Henrik Gyllstad

Lund University

Sweden

Jan-Erik Romar

Åbo Akademi University

Finland

Kenneth Nordgren

Karlstad University

Sweden

Kerstin von Brömssen

University West

Sweden

Mia Porko-Hudd

Åbo Akademi University

Finland

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Språkdidaktik, inklusive svenskämnet och svenska som andraspråk
  • Ämnesdidaktik inom estetiska och praktiska ämnen
  • Ämnesdidaktik inom humaniora och samhällsvetenskap
  • Ämnesdidaktik inom matematik, naturvetenskap och teknik
  • Ämnesdidaktik inom övriga eller flera ämnen