Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

Beredningsgrupp

Utbildningsvetenskap

UV-4: Ämnesdidaktik

2019

Member

Organisation

Country

Ellen Krogh (Chair)

University of Southern Denmark

Denmark

Hans Christian Arnseth

University of Oslo

Norway

Jorunn Spord Borgen

Norwegian School of Sports Sciences

Norway

Katarina Eriksson Barajas

Linköping University

Sweden

Niklas Gericke

Karlstad University

Sweden

Arne Jakobsen

University of Stavanger

Norway

Per Nilsson

Örebro University

Sweden

Anna Nordenstam

Luleå University of Technology / University of Gothenburg

Sweden

Christina Ottander

Umeå University

Sweden

John Vinge

Norwegian Academy of Music

Norway

Kerstin von Brömssen

University West

Sweden

Publicerad den 25 april 2018

Uppdaterad den 13 mars 2019

Pdf / Utskrift

Står det inte "2020" i tabellen publiceras årets ledamöter vid ett senare tillfälle.

RELATERAT INNEHÅLL

Ansvarsområden

  • Interventioner och designstudier
  • Svenska, literacy
  • Ämnesdidaktik inom estetiska och praktiska ämnen
  • Ämnesdidaktik inom humaniora och samhällsvetenskap
  • Ämnesdidaktik inom matematik, naturvetenskap och teknik
  • Ämnesdidaktik inom ämnet svenska, inklusive läs- och skrivinlärning
  • Ämnesdidaktik inom övriga eller flera ämnen och allmän didaktik