Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-06: Kirurgiska discipliner

Anestesi / Intensivvård / Medicinsk bildbehandling / Odontologi / Ortopedi / Radiologi / Urologi / Angränsande forskningsområden

2022

Member

Organisation

Country

Malin Sund, chair

Umeå University

Sweden

Eddie Weitzberg, vice chair

Karolinska Institutet

Sweden

Anna Bill-Axelson

Uppsala University

Sweden

Ingegerd Johansson

Umeå University

Sweden

Joanna HesterUniversity of Oxford

UK

Jon Karlsson

Gothenburg University

Sweden

Jussi Hirvonen

Tampere University

Finland

Knut Magne AugestadOslo University

Norway

Maarit Venermo

Helsinki University

Finland

Stephen J Wigmore

The University of Edinburgh

UK


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL